Ljekarne Prima Pharme Privacy Policy

Effective day 05 prosinca 2018

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE U GRUPI PRIMA PHARME


1. Opće informacije
Ovom Izjavom uređuje se prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka kandidata za zapošljavanje u LJEKARNAMA PRIMA PHARME.
Ovom Izjavom, s ciljem osiguranja poštene i transparentne obrade podataka, LJEKARNE PRIMA PHARME žele dati Ispitanicima nedvosmislene i jasne informacije o prikupljanju, obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti pristup, nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

2. Voditelj obrade podataka
Zdravstvena ustanova LJEKARNE PRIMA PHARME, Capraška 1, 10 000 Zagreb, OIB: 28285339387, www.primapharme.hr su voditelj obrade osobnih podataka Ispitanika.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem e-maila: szop@primapharme.hr

3. Načela obrade osobnih podataka
 • Zakonitost, poštenost i transparentnost – kod prikupljanja i obrade osobnih podataka postupamo u skladu sa trenutno važećom zakonskom regulativom te omogućavamo Ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju na temu obrade osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika;
 • Ograničenost svrhe – osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo ako nije u skladu sa svrhom u koju su osobni podaci prikupljeni;
 • Smanjenje količine podataka – koristimo one osobne podatke Ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 • Točnost osobnih podataka – kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječili eventualne zlouporabe, osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Važno nam je da nas Ispitanik o svakoj promjeni i/ili dopuni svojih osobnih podataka obavijesti odmah ili u najkraćem roku;
 • Ograničenje pohrane podataka – osobne podatke Ispitanika pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga brišemo iz svih evidencija LJEKARNE PRIMA PHARME, a u odnosu na iste primjenjujemo anonimizaciju i/ili pseudonimizaciju;
 • Cjelovitost i povjerljivost – osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

4. Osobni podaci Ispitanika
4.1. Osobni podaci koje LJEKARNE PRIMA PHARME prikupljaju, osnove prikupljanja i obrade osobnih podataka
Osobni podaci Ispitanika u svrhu zapošljavanja mogu se prikupljati na sljedeće načine:  
 • Putem otvorene zamolbe za posao koju šalje Ispitanik;
 • Putem oglašenog slobodnog radnog mjesta, putem internetskih stranica ili drugim medijskim sredstvima (primjerice: portal specijaliziran za oglašavanje slobodnih radnih mjesta).
4.2. Svrha obrade osobnih podatka Ispitanika
LJEKARNE PRIMA PHARME, obzirom na zakonitost obrade, obrađuju osobne podatke Ispitanika isključivo u sljedeće svrhe:  
 • zapošljavanje kandidata (Ispitanika);
 • stvaranje baze potencijalnih kandidata za zapošljavanje.

5. Razdoblje čuvanja
LJEKARNE PRIMA PHARME imaju legitimni interes za arhiviranjem osobnih podataka kandidata 30 dana po završetku selekcijskog odabira.
Temeljem privole od strane Kandidata (Ispitanika), a u okviru programa zapošljavanja odnosno radi eventualnog zapošljavanja na mogućim budućim radnim pozicijama, LJEKARNE PRIMA PHARME mogu čuvati osobne podatke kandidata (Ispitanika) četiri (4) godine od datuma dobivene privole. Nakon proteka navedenog perioda osobni podaci o kandidatu će biti trajno izbrisani osim ako kandidat preda ponovno privolu.

6. Prava Ispitanika
Ispitanik (kandidat) ima sljedeća prava:
 • Pravo na pristup – Ispitanik ima pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se njegovi podaci, pristup tim podacima te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, o osobi i/ili tijelu kojima su osobni podaci otkriveni;
 • Pravo na ispravak – Ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te dopuniti nepotpune osobne podatke;
 • Pravo na brisanje – Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su za brisanje ispunjeni odgovarajući uvjeti;
 • Pravo na ograničenje obrade – Ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade;
 • Pravo na prenosivost podataka – Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio LJEKARNAMA PRIMA PHARME;
 • Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka);
 • Pravo na povlačenje privole – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.
Promjenu privole možete izvršiti slanjem e-maila na e-mail adresu: szop@primapharme.hr 

7. Prosljeđivanje osobnih podataka
LJEKARNE PRIMA PHARME mogu pojedine poslove na temu obrade osobnih podataka kandidata u okvirima svojeg djelokruga povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).
Ukoliko dođe do prosljeđivanja podataka trećim osobama, kandidat na kojeg se ti osobni podaci odnose bit će obaviješten o samom transferu osobnih podataka.

8. Sigurnost podataka Ispitanika
LJEKARNE PRIMA PHARME radi zaštite osobnih podataka Ispitanika i privatnosti istih provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite. Kontinuirano se provodi održavanje i revizija postojećih oblika tehničke i sigurnosne zaštite. Pravo pristupa osobnim podacima Ispitanika se ograničava na način da pravo pristupa istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje su određene od LJEKARNI PRIMA PHARME i kojima je pristup tim podacima nužan radi izvršavanja poslova. Obzirom na sve obučavaju se zaposlenici i redovito se informiraju o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka te unutar LJEKARNI PRIMA PHARME postoji ovlaštena osoba koje se bavi isključivo zaštitom i sigurnošću osobnih podataka Ispitanika.

9. Izmjene i dopune Izjave
LJEKARNE PRIMA PHARME pridržavaju pravo izmjene ove Izjave u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave Ispitanici će biti obaviješteni putem web stranice www.primapharme.hr 

10. Ostalo
Ukoliko imate pitanja na temu obrade vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade obratite se Službeniku za zaštitu osobnih podataka na mail adresu: szop@primapharme.hr ili putem pošte na adresu: LJEKARNE PRIMA PHARME, Capraška1, 10 000 Zagreb.